Het lesplan is al enige tijd gaande waar wij met diverse manieren hebben geëxperimenteerd. Wij hebben in het verleden met een protocol geprobeerd te werken per ruiter. Diverse onderdelen die per les belangrijk zijn per niveau stonden op dat protocol. Aangezien bij paardrijden meer komt kijken dan  5/6 onderdelen per niveau,  zoals het systeem van zwemles bijvoorbeeld, koste ons dat als instructie gemiddeld 8-9 uur per maand tijd met invullen van de protocollen. Het is altijd als leuk en handig ontvangen bij de ruiters alleen voor ons niet functioneel genoeg op die manier. Wij streven naar meer interactie met de ruiters in de praktijk i.p.v. de extra uren achter de computer om protocollen in te vullen. Vandaar dat wij met ons instructieteam verder zijn gaan kijken naar het lesplan zoals het nu gaat worden. Wij willen met het team meer diepgang geven tijdens en buiten de lessen, een stukje betrokkenheid creëren en vooral ook een extra stukje bewustwording meegeven. Daarnaast zullen de lessen meer eenheid krijgen en dit geeft een mooi houvast aan de instructie en de ruiters.  Het lesplan is en blijft in ontwikkeling (in samenwerking met manege Zeewolde) om straks een totaalpakket voor maneges en instructeurs als handvat te hebben voor leuke en leerzame lessen. Ons streven is nog wel een digitaal systeem te ontwikkelen voor meer inzicht in niveaus en behaalde prestaties bij te kunnen houden. Plezier, kennis en kunde over te dragen is het doel van het lesplan. Graag ontvangen wij van jullie input om aan te vullen en te verbeteren.

In het lesplan werken wij met thema’s. Diverse zullen terugkeren met steeds andere stof. Je bent nou eenmaal nooit uitgeleerd in het paardrijden. De thema’s zijn voor alle lessen hetzelfde, hierbij wordt gekeken naar het niveau van de les en daarop wordt de lesstof aangepast.  De 1ste 3 weken van de maand wordt er tijdens de lessen aan het betreffende thema gewerkt. De 4de les van de maand zal een vrije les zijn. Dit houdt in dat de instructie tijdens deze les, stof behandeld die voor de groep van belang is. Tijdens de 4e week ( vrije les) mogen de ouders mee kijken en is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de instructie. Tijdens de lessen van de volwassenen is er dan kans om doelen, prestaties etc. te bespreken.

De lesstof bij het betreffende thema wordt zoveel mogelijk in de lessen besproken. Daarnaast zetten wij maandelijks per thema theorie stof op onze website (in onderhoud). Deze lesstof kunt u zelf downloaden en thuis doornemen. De lesstof is te vinden onderaan deze pagina en wordt daar steeds per maand aangevuld. Daarnaast zal in de laatste week van het thema een theorie moment in gepland worden. Hiervoor kunt u zichzelf en/of zoon dochter voor opgeven via receptie@manegelelystad.nl. Opgeven voor de theorie kan je dus zelf beslissen per maand. Het theoriemoment is gratis, echt bedoeld als extra naast de lessen. Je bent niet verplicht, is wel leerzaam!
Tijdens dit theorie moment zal 1 van de instructie de theorie van het thema met jullie doornemen. Het kan zo zijn dat sommige onderdelen in de praktijk worden laten zien, je zit dus niet altijd alleen maar op een stoel te luisteren!

De thema’s die wij het komende jaar willen gaan behandelen zijn:

November> Proefgericht rijden
December> Horsemanship
Januari> Balans & springen
Februari> Houding & zit
Maart> Carrousel
April> CBR
Mei> Basis dressuur
Juni> Western/TREC
Juli> Vrije maand (i.v.m. vakantie)
Augustus> Vrije maand (i.v.m. vakantie)
September> Spel maand
Oktober> VA proeven (behendigheid)

 

Theorie:

Theorie november proefgericht rijden.
Theorie december Horsemanship.
Theorie januari Balans en Springen
.
Theorie februari Houding en Zit.
Theorie Maart Carrousel rijden.
Theorie April CBR/Ruiterbewijs. 
Theorie mei Basis dressuur.
Theorie juni Trec
Theorie juni Western

Opgeven voor het extra theoriemoment? klik op > receptie@manegelelystad.nl
Het theoriemoment is gratis, iedereen is welkom!

Extra Theorie moment:
-Clinic op 18 november van 16.00 tot 17.00 uur o.l.v. Mandy Meulenbroek.
-Workshop op 22 december van 14.00 tot 15.00 uur o.l.v. Chantal Streng.
-Presentatie/Clinic op 20 januari van 16.00 tot 17.00 uur o.l.v. Ben Boske
-Workshop Houding en zit op 23 februari van 18.00 tot 19.00 uur o.l.v. Suzanne van der Laan
– Clinic carrousel op 30 maart om 17.00 uur o.l.v. Nancy Mac-Intosh.
– Theorie CBR o.l.v. Mariska Hagedorn is geweest.
-Clinic Basis Dressuur op 12 mei  o.l.v. Miriam v.d. Laan met Mandy Meulenbroek en Chantal Streng te paard.

 

Zijn er nog vragen of wil je wat toevoegen aan ons lesplan? Input geven kan via bovenstaand mailadres t.a.v. Chantal.