Tarieven lessen vanaf 1-11-2017

Manege  losse lessen:
Losse les Guppen (6 tot 8 jaar) € 14,-
Losse les Jeugd (tot 18jr) € 20,-
Losse les Volwassenen € 22,-
Proefles gup (eenmalig in groep) € 7,50
Proefles  (eenmalig in groep) € 12,50
Losse les eigen paarden € 12,-
Losse lessen eigen paarden van buitenaf € 14,-
Manege Kwartaalkaarten:
Kwartaalkaart Guppen aut. incasso per maand € 36,-
Kwartaalkaart Guppen (zonder incasso) € 108,-
Kwartaalkaart Jeugd (tot 18jr) aut. incasso per maand € 61,-
Kwartaalkaart Jeugd (zonder incasso) € 183,-
Kwartaalkaart Volwassenen aut. incasso per maand € 68,-
Kwartaalkaart volwassenen (zonder incasso) € 204,-
Extra les op kwartaaltarief indien je over een kwartaalkaart beschikt:
Guppen extra les binnen het kwartaal € 9,-
Jeugd extra les binnen het kwartaal € 15,75
Volwassenen extra les binnen het kwartaal € 17,-

 

Privéles manege paard    (hoog tarief )                                                    €  65,– 1 uur
Privéles manege paard (hoog tarief)                                                        €  35,–  ½ uur
2 personen privéles manegepaard (hoog tarief)                                  €  40,- p.p.  1 uur
2 personen privéles manegepaard (hoog tarief)                                  €  25,- p.p.  1/2  uur
Privéles manege paard  ( dal tarief )                                                         €  55,–   1 uur
Privéles manege paard  ( dal tarief )                                                         €  30,– ½ uur
2  personen privéles manege paard  (dal tarief)                                   €  35,- p.p. 1 uur
2  personen privéles manege paard  (dal tarief)                                   €  20,- p.p. 1/2 uur

Meer info over tarieven van privélessen? Bel even met ons.

 Overige :

Deelname wedstrijden met manegepaard                                                € 14,-
(Andere activiteiten en prijzen zie de activiteiten kalender)
Voorlezen van de proeven bij wedstrijden                                               € 4,-
Vakantie arrangement                                                                                  € 95,-
Huur cap per keer                                                                                          € 2,50
Gebruik bak                                                                                                     € 10,- per keer
Meerijden in de les met paard van buiten                                                € 12,– per les
Paard / Pony scheren ( excl.evt.verdoving)                                              € 60,–

* (daltarief ) ma, di, do. Van 08.00-15.00 uur  & wo, vrij van 08.00 – 12.00 uur

Kwartaalkaarten

De kwartaalkaarten zijn 3 maanden geldig en lopen van:

1 Febr. t/m 30 April, 1 Mei t/m 31 Juli, 1 Aug. t/m 31 Okt. en 1 Nov. t/m 31 Jan.
De kwartaalkaart kost € 183,- en de betaling gaat per automatische incasso per maand van € 61,-.
(Jeugd tot 18 jaar)

De kwartaalkaart kost voor volwassenen € 204,- en de betaling gaat per automatische incasso per maand van
€ 68,-. (Vanaf 18 jaar)

Voorwaarden  Kwartaalkaart:

  1. De kwartaalkaart is strikt persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan andere personen.
  2. De kwartaalkaart is uitsluitend geldig binnen 1 kwartaal en bevat 13 lessen.(U betaalt 12 lessen, de 13e les is gratis)
  3. De niet opgereden lessen komen aan het eind van het kwartaal te vervallen.
  4. Indien er niet gereden kan worden dient u dit te melden.
  5. De afgemelde lessen kunnen niet worden ingehaald.
  6. Voor de vervallen lessen i.v.m. feestdagen worden andere lessen ter vervanging aangeboden, deze zullen ingeroosterd worden en staan vermeld op de website en in de kantine.
  7. Indien er naast een kwartaalkaart meer losse groepslessen worden gereden in datzelfde kwartaal dan geldt hetzelfde tarief als een kaartles.
  8. Kinderen kunnen groepslessen volgen vanaf 8 tot 18 jaar voor juniortarief, daarna geldt een seniortarief.
   Van 6 tot 8 jaar is onze guppenkaart.
  9. Automatische incasso is verplicht en het maandelijkse bedrag wordt de 1e werkdag van de maand van uw rekening afgeschreven.
  10. Worden bedragen gestorneerd dan krijgt u een factuur met extra  € 5,- administratiekosten.
  11. Facturen worden via de mail verzonden.
  12. Opzeggen van het kwartaalabonnement dient schriftelijk te gebeuren, per 1 van de maand en minimaal 1 maand voor het verstrijken van het kwartaal. Indien u opzegt binnen het lopende kwartaal kunt u geen gebruik maken van de kwartaalkorting en zullen de lessen met terugwerkende kracht tot het begin van dat kwartaal worden omgerekend naar het losse lessen tarief.
   Het komt voor dat er binnen een kwartaal 12 of 14 dagen zijn, indien dit het geval is kunt u slechts 12 of toch 14 lessen rijden